Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini emovitysolutions.com pertanyen a Emovity Solutions, SL, amb domicili a c. Brillant, 13. (08195) Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya. El CIF de Emovity Solutions, SL és B67257741

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL </ p>
La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, els logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Emovity Solutions, SL o de terceres persones amb qui Emovity Solutions, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Emovity Solutions, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Emovity Solutions, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Emovity Solutions, SL.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS </ p>

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Emovity Solutions, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a emovity.net tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Emovity Solutions, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita. </ Div>

Emovity Solutions, SL declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la de comunicar l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. Emovity Solutions, SL no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Emovity Solutions, SL. </ Div>

Protecció de dades </ p>
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Emovity Solutions, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrats en cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament , sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Emovity Solutions, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Emovity Solutions, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ.

Autorització per enllaçar amb EMOVITY.NET </ p>
Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a què s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i / o altres paraules clau.